Struktura modula

1C: Podjetje 8.2 /
Za razvijalce /
Konvencije o kodah

Kazalo vsebine

1.1. V programskem modulu (splošni moduli, moduli objektov, moduli objektnih menedžerjev, moduli obrazcev, ukazi itd.) V splošnem primeru so lahko naslednji odseki prisotni v naslednjih sekvenc :

Nekateri odseki so lahko prisotni le v modulih določene vrste. Na primer, obdelovalci dogodkov za elemente obrazca so lahko prisotni samo v modulih obrazcev, razdelka opisa spremenljivk in sekcija za inicializacijo pa ne moreta biti definirana v ne-globalnih splošnih modulih, modulih objektnega upravitelja, nizih zapisov, konstantnih vrednostih in modulih sej.

Zahteva po razdelitvi kode modula v oddelke je namenjena povečanju berljivosti kode in poenostavitvi uvedbe sprememb v kodo različnih avtorjev ( razvijalci ) kot pri kolektivnem razvoju in pri izpopolnjevanju aplikativnih rešitev za posamezne izvedbe.

1.2. Razdelki s predlogo (prazno za kopiranje) za običajne module:

////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////// /// // //////////// ////////////////////////////////////////////////// ////////////// //////////////////////////////////// //////////////////////////////////////////// // // PROGRAMSKA VMESNIK ////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////// // SERVISNI POSTOPKI IN FUNKCIJE

 • Poglavje "Programski vmesnik" vsebuje izvozne postopke in funkcije, ki so namenjeni za uporabo v drugih konfiguracijskih objektih ali drugih programih (na primer prek zunanje povezave).
 • Poglavje "Postopki in funkcije uporabe" vsebujejo postopke in funkcije, ki sestavljajo notranje izvajanje skupnega modula. V primerih, ko je skupni modul del nekaterih funkcionalno podsistemi, ki vključujejo več metapodatkovnih objektov, lahko ta razdelek vsebuje tudi izvozne postopke storitev in funkcije, ki so namenjene le klicanju iz drugih objektov tega podsistema.
  Pri skupnih skupnih modulih je priporočljivo razdeliti ta odsek na podpodročja glede na funkcijski atribut. Pred pododdelki je komentar, ki ga je priporočljivo izdati na podoben način. Na primer:

////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////// // Posodobitev informacijske baze

1.3. Predloga za oblikovanje oddelkov za objektne module, upravljavce, zapise, obdelave, poročila itd.:

////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////// // SOFTVERSKI INTERFACE ////////////// // ////////////////////////////////////////////////// ////////////// // PROCESORJI DOGODKOV //////////////////////////////// //////////////////////////////////////////////// // // STORITVENI POSTOPKI IN FUNKCIJE. \ T

 • Poglavje "Programski vmesnik" vsebuje izvozne postopke in funkcije, namenjene uporabi v drugih konfiguracijskih modulih ali drugih programih (na primer prek zunanje povezave). V tem razdelku ni potrebno izvoziti funkcij in postopkov, ki naj bi se imenovali samo iz modulov samega objekta, njegovih oblik in ukazov. Na primer, postopki za zapolnitev dela tabele dokumenta, ki se kličejo iz obdelave polnjenja v predmetnem modulu in iz obrazca dokumenta v upravljalniku ukaza, niso programski vmesnik predmetnega modula, ker imenujemo samo v samem modulu in iz oblik istega objekta. Postaviti jih je treba v odseku "Postopki in funkcije uporabe."
 • Razdelek » Upravljavci dogodkov« vsebuje obdelovalce dogodkov za modul objekta ( Prizavisi , PRO itd.)
 • Poglavje "Postopki in funkcije uporabe" imajo enak namen kot v splošnih modulih.

1.4. Predloga za oblikovanje odseka za module obrazca:

////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////// // PRIROČNIK DOGODKOV FORME ///////////// ////////////////////////////////////////////////// /////////////// // PRIROČNIKI DOGODKOV ELEMENTOV OBLIKE OBLIKE //////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////// // // PROCESORJI DOGODKOV FORME TABELE ////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////// // PROCESORJI ZA TIMSKE FORME ////////////////////////////////////////////////// /////////////////////// // SERVISNI POSTOPKI IN FUNKCIJE

 • Oddelek »Obdelovalci dogodkov obrazca« vsebuje postopke obdelovalca dogodkov v obliki: Ob ustvarjanju strežnika , odpiranju itd.
 • Oddelek " Obdelovalci elementov obrazca" vsebuje postopke za obdelavo elementov, ki se nahajajo v glavnem delu obrazca (vse, kar ni povezano s tabelami na obrazcu).
 • V razdelkih »Obdelovalci dogodkov tabele obrazcev <ime tabele obrazcev>« obstajajo postopki za obdelovalce elementov tabele obrazcev in tabel. Za postopke obdelovalca mora imeti vsaka tabela svojo lastno particijo.
 • Oddelek » Upravljalniki ukazov obrazca« vsebuje postopke za obdelovalce ukazov obrazcev (imena katerih so podana v lastnostih ukazov ukazov obrazca).
 • Poglavje "Postopki in funkcije uporabe" imajo enak namen kot v splošnih modulih.

Glej tudi: Pravila za ustvarjanje modulov obrazcev

2. Splošne zahteve za dele modulov programske opreme.

2.1. Glava modula je komentar na samem začetku modula. Naslov modula vsebuje kratek opis in pogoje uporabe.
Na primer:

////////////////////////////////////////////////// //////////////////////////// // // Stranki postopki in funkcije splošnega namena: // - za delo s seznami v oblikah; // - za delo z dnevnikom; - za obdelavo dejanj uporabnika v teku urejanje // multiline besedilo , na primer komentarji v dokumentih; // - drugo. // ////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////

Pri modulih obrazcev je priporočljivo, da v glavi postavite opis parametrov obrazca.

2.2. Razdelek opisa spremenljivke . Imena spremenljivk so dodeljena glede na splošno spremenljivka ime pravila in njihova uporaba je opisana v članku. Uporaba globalnih spremenljivk v programskih modulih .

Vse spremenljivke modula morajo biti opremljene s komentarjem, ki zadostuje za razumevanje njihovega namena. Priporočamo, da se komentar navede v isti vrstici, kjer je deklarirana spremenljivka.
Primer:

Pem CurrencyAccounting Export; // Valuta, v kateri se vodi računovodstvo Perem Address podpira izvoz; // E-poštni naslov, na katerega se pošiljajo sporočila o napakah

2.3. Vmesnik programske opreme Izvozni postopki in funkcije, ki sestavljajo programski vmesnik, se postavijo takoj za opisom spremenljivk. Takšni postopki in funkcije so namenjeni uporabi v drugih konfiguracijskih objektih ali drugih programih (na primer prek zunanje povezave), zato morajo biti nameščeni na "vidnem mestu" v modulu.

Glej tudi: Opis postopkov in funkcij.

2.4.1 Oblikujte rokovnike dogodkov, ukaze in elemente obrazcev . Pred servisnimi postopki in funkcijami v modulu obrazca se nahajajo obdelovalci dogodkov obrazca, kakor tudi obdelovalci dogodkov za ukaze in elemente obrazcev.

Metodično priporočilo (koristen nasvet)

Priporočljivo je, da se obdelovalci enega elementa obrazca združijo, pri tem pa upoštevajo vrstni red slednjega v plošči za lastnosti urejevalnika obrazcev. v konfiguratorju .

2.4.2. Vsak dogodek mora imeti svoj lastni postopek. Če je treba iste akcije izvesti, ko se dogodki pojavijo v različnih elementih obrazca:

 • ustvarite ločen postopek (funkcijo), ki izvaja potrebne ukrepe

 • za vsak element obrazca ustvarite ločen upravljalnik s privzetim imenom

 • iz vsakega vodnika pokličite zahtevani postopek (funkcijo).

Na primer:

& OnClient Postopek za izvedbo izbire parametrov aplikacije (element) = Nova skladnost (); Možnosti izbire Prilepi ("Po avtorju", Po avtorju); Možnosti izbire Prilepi ("Izvršni", Izvršni); Nastavitev izbire seznama (seznam, možnosti izbire); EndProcedure & Na stranko Postopek za avtorstvo s spremembo (Element) v Izvršnega s spremembo (Undefined); EndProcedure

pravilno:

& OnClient Postopek za izvedbo nastavitve (element) SetSelection (); Končni postopek & Na stranko Postopek po avtorju Spreminjanje (element) Namestitev izbire (); EndProcedures & OnServer Postopek SetSelection () Parametri izbire = Nova skladnost (); Možnosti izbire Prilepi ("Po avtorju", Po avtorju); Možnosti izbire Prilepi ("Izvršni", Izvršni); Nastavitev izbire seznama (seznam, možnosti izbire); EndProcedure

Ta zahteva je posledica dejstva, da logika postopkov za manipulacijo dogodkov ni namenjena za uporabo v kodi modula, temveč jih platforma kliče neposredno. Mešanje teh dveh scenarijev v enem postopku po nepotrebnem otežuje njegovo logiko in zmanjšuje njeno robustnost (namesto enega predvidenega scenarija klica - ob dogodku s platforme - mora biti koda postopka odvisna od drugih neposrednih klicev iz kode).

2.5. Upravljavci dogodkov za module objektov in upravljalnik objektov so postavljeni po izvozu, vendar pred postopki uporabnosti in funkcijami modula.

Metodično priporočilo (koristen nasvet)

Priporočljivo je, da v opisu vgrajenega jezika postavite rokovnike, ki se držijo vrstnega reda, ki jim sledi.

2.6. Pripomočki in funkcije modulov, ki niso upravljavci dogodkov, ampak predstavljajo notranjo implementacijo modula, so nameščeni v modulu poleg obdelovalcev dogodkov.

V primerih, ko je skupni modul del funkcionalnega podsistema, ki vključuje več metapodatkovnih objektov, lahko ta razdelek vsebuje tudi izvozne postopke storitev in funkcije, ki so namenjene le klicanju iz drugih objektov tega podsistema.

Priporoča se, da se postopki in funkcije, ki so po naravi ali logiki dela povezani med seboj, združijo. Postopkov in funkcij modula v strežniku, odjemalcu in funkcijah brez konteksta ni priporočljivo izrecno združevati, saj takšno „tehnološko“ naročanje otežuje razumevanje logike modula, s tem pa pozornost razvijalca preusmeri na podrobnosti njegovega izvajanja.

2.7. Odsek inicializacije vsebuje stavke, ki inicializirajo spremenljivke modula ali objekta (obrazca). Na primer:

Podpora za podporo = "[email protected]"; // Naslov za stik s tehnično podporo Izvedite inicializacijo ();

Drugi materiali na temo:
posodobitev baze podatkov , dogodkov , vmesnik programske opreme , vodniki , postopke , vzorec , naslov , koncu postopka , funkcije , vmesnik , opis , odložišče , kopirati , oddelek , izmenjavo , obrazcev , predmet , element , konfiguriranje , konfiguracij , dokument

Gradivo iz razdelka: 1C: Podjetje 8.2 / Razvijalci / Dogovori pri pisanju kode

Drugi materiali na temo:

Opis postopkov in funkcij

Značilnosti skaliranja za izbrani predmet

Prenos konfiguracij na platformo 1C: Enterprise 8.2 na platformo 1C: Enterprise 8.3 brez načina združljivosti z različico 8.2

Imena postopkov in funkcij

Uporaba privilegiranega načina


Našli smo: strukturo modula 1c , servisne postopke in funkcije , modul, postopek klica modula upravitelja 1c 8 2, kako poklicati postopek iz drugega modula 1c, glava modula angleščine, 1c iz postopka klicnega modula za obdelavo obrazca, 1c 8 2 klic postopka iz modula manager, 1


1C: Podjetje 8

IRC (Internet Relay Chat)