Банківські гарантії

За дорученням клієнтів, російських і іноземних банків-кореспондентів Банк ВТБ видає будь-які види банківських гарантій і акредитивів Standby, що передбачають виконання в грошовій формі.

Також Банк проводить інші гарантійні операції:

 • авизует гарантії та акредитиви Standby російських і іноземних банків на користь вітчизняних і зарубіжних бенефіціарів;
 • направляє на адресу банків-гарантів вимоги платежу, пред'явлені бенефіціарами за банківськими гарантіями та акредитивами Standby інших банків;
 • перевіряє на прохання клієнтів підписи на гарантії інших банків.

Гарантійні операції здійснюються відповідно до російського законодавства, міжнародної банківської практики, Уніфікованими правилами для гарантій на вимогу (Публікація МТП № 758), нормативними документами Банку ВТБ. Більш детальну інформацію про схеми видачі банківських гарантій, їх опис, а також приклади практичного використання банківських гарантій Ви можете отримати у спеціалістів Банку.

За дорученням клієнтів, російських і іноземних банків-кореспондентів Банк ВТБ видає будь-які види банківських гарантій і акредитивів Standby, що передбачають виконання в грошовій формі, з широкого кола операцій:


Прийняті в міжнародній і російській банківській практиці:

 • гарантії належного виконання контракту,
 • гарантії повернення авансового платежу,
 • гарантії виконання платіжних зобов'язань за контрактами,
 • тендерні гарантії,
 • гарантії повернення кредиту;

Які видаються відповідно до норм російського законодавства:

 • гарантії забезпечення заявок і виконання контрактів в рамках Федерального закону від 05.04.2013 № 44-ФЗ;
 • гарантії на користь митних органів;
 • гарантії на користь податкових органів (включаючи гарантії повернення відшкодованого ПДВ);
 • гарантії використання федеральних спеціальних марок;
 • гарантії оплати акцій;
 • гарантії забезпечення виконання зобов'язань за договорами про реалізацію туристського продукту і ін.

Пряма гарантія - видається на користь Бенефіціара - контрагента Принципала

Контргарантія - видається банком Принципала на користь іншого банку (Гаранта) для забезпечення видачі Гарантом прямий гарантії на користь бенефіціара - контрагента Принципала.

Інформацію з питань перевірки і підтвердження факту видачі Банком ВТБ (ПАТ) банківської гарантії можна отримати в підрозділі, відповідальному за супровід документарних операцій, по телефону +7 (495) 739-77-39 або за адресою електронної пошти Банку: [email protected]

IRC (Internet Relay Chat)