Нове у версії 8.1.11 платформи 1С: Підприємство 8

 1. масштабованість
Нове у версії 1C Підприємство 8.1 для користувачів

При створенні версії 8.1.11 значну увагу було приділено підвищенню масштабованості і оптимізації системи. Крім цього була реалізована нова функціональність, що розширює можливості системи компоновки даних і поліпшує можливості інтеграції з іншими системами.

Крім цього була реалізована нова функціональність, що розширює можливості системи компоновки даних і поліпшує можливості інтеграції з іншими системами

Оптимізація і масштабованість

масштабованість

 • Підвищено внутрішня паралельність сервера 1С: Підприємства 8.1 при сильному навантаженню.
 • Підвищено паралельність записи в регістри накопичення в керованому режимі управління блокуванням даних.
 • Підвищено паралельність проведення документів, включених до планів обміну, і мають автоматичну реєстрацію змін. Для цього були змінені індекси таблиці реєстрації змін.
  Щоб отримати ефект від даної оптимізації, слід виконати реструктуризацію бази даних.
 • Зменшено кількість блокувань при роботі з послідовністю в автоматичному режимі управління блокуванням даних.
 • Прискорено перепроведення і поліпшена паралельність перепроведення документів, що беруть участь в послідовності. Якщо руху документів по регістрах накопичення і бухгалтерії не змінюються, то межа послідовності не зміщувати.
 • Покращена паралельна робота з послідовністю в керованому режимі управління блокуванням даних за рахунок введення нового простору блокувань Послідовність. <Ім'я> .Запісі.

Кластер серверів і робота з базою даних

 • Для зниження впливу фрагментації пам'яті в кластері серверів реалізована можливість автоматичного перезапуску робочих процесів кластера.
  Для цього використовуються властивості Робочі процеси перезапускати через? секунд і Виключені процеси зупиняти через? секунд в діалозі властивостей кластера. Також аналогічні властивості додані для програмного об'єкта Кластер серверів (LifeTimeLimit і ExpirationTimeout).
  Реалізовано метод глобального контексту НеобходімостьЗавершеніяСоедіненія (), який дозволяє аналізувати в прикладному рішенні необхідність розриву з'єднання з робочим процесом.
 • При роботі з системою управління базами даних IBM DB2 збільшена продуктивність операцій з даними і покращено використання доступної оперативної пам'яті за рахунок оптимізації структури табличних просторів СУБД.
  Щоб отримати ефект від даної оптимізації, необхідно створити нову інформаційну базу і завантажити в неї дані зі старої інформаційної бази.
 • Реалізована можливість відкладеної ініціалізації параметрів сеансу (не в момент встановлення з'єднання з інформаційною базою, а при зверненні до неініціалізованих параметру сеансу).
  Це дозволяє скоротити час старту клієнтської програми або звернення до Web-сервісу, що використовує велику кількість параметрів сеансу.
  Для відкладеної ініціалізації параметрів сеансу використовується обробник події УстановкаПараметровСеанса () модуля сеансу, який викликається не тільки під час активного з'єднання, але і при будь-якому зверненні до неініціалізованих параметру сеансу. При цьому в параметр ПараметриСеанса цього обробника передається список параметрів сеансу, які необхідно проинициализировать.

Робота із запитами

 • Реалізована можливість виключати з виконуваного коду фрагменти умов обмеження прав доступу на рівні записів і полів бази даних.
  Це дозволяє прискорити роботу системи в тих випадках, коли обмеження прав доступу вказані, але не використовуються на прикладному рівні. Наприклад, прикладне рішення може містити кілька видів обмежень для одних і тих же даних, а використовуватися будуть тільки деякі з них, в залежності від налаштувань, виконаних при впровадженні.
  Для реалізації такої функціональності в умовах обмеження прав доступу використовуються інструкції препроцесора і звернення до параметрів сеансу.
 • Прискорено виконання запитів до табличних частинах довідників, документів і т.д. за рахунок зміни складу індексів табличних частин.
  Щоб отримати ефект від даної оптимізації, слід виконати реструктуризацію бази даних.

Система компоновки даних

 • Оптимізована робота процесора компонування зі складними таблицями (наприклад, коли в таблиці багато вкладених колонок і даних).
 • Значно зменшено обсяг оперативної пам'яті, необхідний для зберігання макета компонування даних.

інше

 • Прискорено перепроведення документів, що виконують руху по регістру бухгалтерії, в тих випадках, коли не використовується автоматичне видалення рухів і не змінюються руху документа. Тепер, якщо новий набір записів збігається зі старим набором записів, збережених у базі даних, перезапис набору записів регістра бухгалтерії в базі даних не відбувається.
 • Оптимізована запис порожніх наборів записів в регістри відомостей.
 • Реалізована багатопоточність при роботі з ZIP-файлами. Це дозволяє виконувати архівування / розархівування даних одночасно в декількох регламентних / фонових завданнях.
 • Прискорений пошук оновлень конфігурації за рахунок зміни алгоритму пошуку джерел можливих оновлень конфігурації.

Нові функціональні можливості

запити

 • Поліпшено роботу системи з тимчасовими таблицями. Реалізована можливість виконання послідовності декількох запитів - пакетного запиту. При цьому тимчасові таблиці, які були створені під час виконання будь-якого запиту з пакета, будуть існувати до закінчення виконання всього пакету запиту, або до виконання в пакеті запиту, що знищує цю тимчасову таблицю.
  Використання пакетних запитів значно спрощує і полегшує налагодження запитів, що використовують тимчасові таблиці, а також спрощує запити, що виконуються системою компонування даних і будівником звіту.
  Робота з пакетними запитами реалізована в об'єкті вбудованої мови Запит, в конструкторі запитів, в построителе звіту, в построителе запиту і в системі компонування даних. Для пакетних запитів реалізовано отримання результату останнього запиту (метод Виконати ()), а також отримання масиву результатів, що містить результат для кожного запиту з пакета (метод ВиполнітьПакет ()).
 • Реалізована робота з тимчасовими таблицями в конструкторі запиту - створення, використання, видалення тимчасових таблиць, додавання описів тимчасових таблиць.
 • У запитах, які формують тимчасову таблицю, реалізовано використання конструкції ДЛЯ ЗМІНИ, яка дозволяє заблокувати дані, одержувані в тимчасову таблицю, від читання іншими транзакціями, в яких використовуються запити з конструкцією ДЛЯ ЗМІНИ.
  Це дозволяє уникнути конфліктів транзакційних блокувань при роботі з даними, що отримуються в тимчасові таблиці.
 • Реалізована можливість визначення встановлених значень параметрів запиту.
  Це спрощує налагодження запитів, що містять велику кількість параметрів.
  Для визначення встановлених значень параметрів використовується властивість Параметри об'єкта вбудованої мови Запит.

Система компоновки даних

 • Реалізовано висновок результату компонування цілком (без необхідності перебору елементів результату компонування даних).
  Для цього використовуються однойменні методи Вивести () процесорів виведення результатів компонування даних в табличний документ і в колекцію значень.
  У тому випадку, якщо необхідно отримати весь результат компонування, рекомендується використовувати ці методи, як найбільш ефективні.
 • Реалізовано висновок результату компонування в таблицю значень або дерево значень.
  Це дозволяє спростити використання результату компонування для подальшої обробки даних.
  Для виведення результату компонування в таблицю значень або дерево значень використовується новий об'єкт вбудованої мови ПроцессорВиводаРезультатаКомпоновкіДаннихВКоллекціюЗначеній.
 • Реалізована можливість виведення в детальні записи ієрархічних наборів даних, а також висновок одного елемента в декількох батьківських записах.
  Це дозволяє формувати звіти зі складною ієрархією, наприклад, звіт по структурі собівартості продукції.
 • Реалізована можливість вказівки полів, які обов'язково повинні бути присутніми в наборі даних макета компонування даних, навіть якщо користувач не вибере їх в звіті.
  Це потрібно, наприклад, для отримання розгорнутих залишків по субконто, коли поле Субконто не вибрано.
  Для вказівки того, що поле обов'язково має бути присутнім в запиті, використовується властивість Обов'язкове ролі поля.
 • Реалізована можливість програмного додавання параметрів даних в налаштування компонування.
  Тепер можна повністю програмно заповнювати всі налаштування компонування без зв'язку з джерелом даних.
  Для додавання параметрів в налаштування компонування використовуються відповідні методи об'єкта вбудованої мови КоллекціяЗначенійПараметровКомпоновкіДанних.
 • Розширено використання рядків на різних мовах. Це дозволяє створювати звіти, призначені для користувачів, які не володіють російською мовою.
  Рядки на різних мовах можна використовувати в заголовках обраних полів і груп обраних полів, у властивостях Подання об'єктів налаштувань компонування даних, в заголовках користувальницьких полів, а також в параметрах Формат і Текст оформлення компонування даних.
 • Для ефективної роботи з макетами, створеними за допомогою компонування даних, реалізована можливість присвоювати імена вкладеним звітів і налаштувань вкладених звітів.
 • Реалізовано стандартні періоди Останні 7 днів і Наступні 7 днів, що полегшує настройку звітів.
 • Покращено автоматичний розрахунок ширини колонок результату компонування даних. Це покращує зовнішній вигляд таблиць, виведених в звіти.

Обмін даними та засоби інтеграції

 • Реалізована можливість запису і читання даних XML у форматі Fast Infoset - компактному і швидкому форматі, що є альтернативою формату XML document.
  Для запису і читання даних в форматі Fast Infoset використовуються об'єкти вбудованої мови ЧтеніеFastInfoset і ЗапісьFastInfoset.
 • Поліпшено роботу Web-сервісів. Реалізована можливість відключення NTLM-аутентифікації на проксі-сервері, що дозволяє в деяких випадках уникнути конфліктів з проксі-сервером і блокування переданих запитів.
  Для відключення NTLM-аутентифікації використовується новий параметр файлу настройки проксі (inetcfg .xml) - ntlm, що встановлюється в значення false.
 • Реалізована можливість визначення контексту виклику обробника події ПріОтправкеДаннихПодчіненному () - виклик при створенні початкового образу або виклик при виконанні процедури обміну даними.
  Ця можливість необхідна для того, щоб при створенні початкового образу не виконувати модифікацію переданих даних; такий порядок роботи є рекомендованим. Якщо все ж модифікація переданих даних при створенні початкового образу необхідна, слід враховувати, що будуть передані тільки зміни наборів записів. Зміни, виконані в об'єктах (довідниках, документах) не потраплять в початковий образ підлеглого вузла.
  Для визначення контексту виклику обробника використовується його третій параметр - СозданіеНачальногоОбраза.
 • Реалізована можливість конвертувати інформаційні бази версії 7.7 в клієнт-серверний варіант інформаційних баз версії 8.1.
  Для цього в діалозі конвертації інформаційних баз вказується рядок з'єднання з інформаційною базою версії 8.1 (як у файловому, так і в клієнт-серверному варіанті).

конфігурація

 • Реалізована можливість під час налагодження зупинятися тільки по деяких помилок, для яких текст повідомлення про помилку містить зазначену подстроку.
  Умови зупинки помилково задаються в меню Налагодження - Зупинка помилково ...
 • Реалізована можливість вказівки нестандартного діапазону IP-портів, використовуваних для роботи механізму налагодження.
  Нестандартний діапазон IP-портів вказується в конфігураційному файлі debugcfg.xml, розташованому в каталозі bin / conf файлів 1С: Підприємства 8.1.
 • Змінено поведінку системи при оновленні конфігурації головного вузла розподіленої бази даних.
  Якщо внесені зміни не зачіпають структуру даних (не потрібно реструктуризація), то повідомлення про зміну реєстрації конфігурації не видається. В іншому випадку це повідомлення видається в діалозі реструктуризації серед інших повідомлень.

Різне

 • Реалізована можливість програмного аналізу взаємного розташування і з'єднання елементів графічної схеми. Для цього використовуються нові властивості декоративної і сполучної лінії, що дозволяють визначити, до якої сторони яких елементів приєднана лінія.
 • У системних діалогах пошуку і заміни реалізована можливість пошуку по рядку необмеженої довжини.
 • Реалізована можливість опціонально враховувати роздільники рядків при порівнянні текстових файлів (програмному, - СравненіеФайлов, або інтерактивному, - Файл - Порівняти файли ...).
  Змінено стандартну поведінку при порівнянні текстових файлів - тепер роздільники рядків не враховуються.

адміністрування

Установка і обслуговування

 • Змінено поведінку системи при установці кластера серверів під операційною системою Linux. При його установці, оновленні та видаленні не відбувається автоматичного запуску / зупинки сервера 1С: Підприємства. Також, при установці, скрипт запуску сервера не включається до складу скриптів, що запускаються автоматично при старті операційної системи.
 • При установці монопольного режиму доступу до інформаційної бази (при оновленні конфігурації бази даних, при завантаженні / вивантаженні інформаційної бази і т.д.) база даних Microsoft SQL Server не переводиться в одного користувача режим (Single User).
  Це дозволяє, наприклад, не розривати підключення Microsoft SQL Query Analizer або Microsoft SQL Server Enterprise Manager до бази даних Microsoft SQL Server під час оновлення конфігурації бази даних, завантаження / розвантаження інформаційної бази і т.д.

регламентні завдання

 • Реалізована можливість забороняти виконання регламентних завдань безпосередньо при створенні інформаційної бази.
  Така можливість потрібна, наприклад, коли в цілях налагодження створюється копія робочої інформаційної бази. При цьому регламентні завдання не повинні виконуватися в копії, тому що вони будуть дублювати роботу регламентних завдань робочої інформаційної бази.
  Для заборони виконання регламентних завдань при створенні інформаційної бази використовуються однойменні прапорці Встановити блокування регламентних завдань в діалозі нової інформаційної бази утиліти адміністрування клієнт-серверного варіанту роботи, і в діалозі створення нової інформаційної бази 1С: Підприємства. Ця можливість реалізована також і в рядку з'єднання з інформаційною базою - доданий параметр SchJobDn, що встановлюється в значення Y.

технологічний журнал

 • Реалізована реєстрація контексту початку транзакції. Контекст події SDBL з властивістю Func = BeginTransaction відповідає початку транзакції, а події SDBL з властивістю Func = Transaction відповідає закінченню транзакції.
 • Реалізована реєстрація імені користувача для всіх подій, пов'язаних з діями користувача. Для цього таким подіям додано властивість Usr.

Повний список змін міститься в файлі v8update.htm, що входить в поставку 1С: Підприємства 8.1.

Конвертація конфігурацій, інформаційних баз і зовнішніх обробок при переході від 8.1.10 до 8.1.11 не потрібно.
Подробиці переходу на нову версію містяться в файлі v8update.htm, що входить в поставку 1С: Підприємства 8.1.

IRC (Internet Relay Chat)